Вступ

№ з/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
1. Вступ. Місце праці та професії в житті людини. Правила організації робочого місця на уроці. Ознайомлення з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та пристосуваннями. Робочий одяг. Загальні правила безпеки життя на уроках. Демонстрація виробів, виготовлених учнями у попередні роки.
Практична робота. Організація робочого місця та практичне ознайомлення з інструментами, прийомами безпечної роботи правилами поведінки з ними.
Учень/учениця:
  • розуміє важливість праці та професії в житті людини;
  • називає матеріали та інструменти необхідні для виготовлення виробів на уроці;
  • пояснює правила організації робочого місця на уроці;
  • характеризує загальні правила безпеки життя на уроках;
  • володіє найпростішими вміннями безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями.