Симетричні форми

№ з/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
6. Симетричні форми. Симетрія в природі. Послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм з паперу. Сорт, колір і розмір паперу.
Практична робота. Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікацій з вирізаних простих симетричних форм.
Учень/учениця:
  • називає сорти паперу;
  • має уявлення про колір і розмір паперу, симетричні форми виробів;
  • наводить приклади симетрії в природі;
  • розуміє послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм;
  • володіє навичками вирізання деталей виробів простої симетричної форми;
  • вміє створювати аплікації з простих симетричних форм.