Різання паперу

№ з/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
3. Різання паперу. Різання паперу ножицями. Різання по прямій лінії і по лінії згину. Інструменти та пристосування для різання паперу. Нанесення зображення на папір за допомогою шаблону, лінійки. Поняття шаблон. Копіювання зображення за допомогою шаблону.
Практична робота. Різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм розмічених за допомогою шаблону. Створення аплікацій з вирізаних форм.
Учень/учениця:
  • характеризує специфіку різання паперу ножицями по прямій лінії та по лінії згину;
  • добирає інструменти та пристосування для різання паперу;
  • знає способи нанесення зображення на папір;
  • вміє копіювати зображення за допомогою шаблону;
  • володіє навичками копіювання найпростіших форм за допомогою шаблону та створення з вирізаних форм аплікацій;
  • вміє виконувати аплікацію з вирізаних форм.