Комбіновані роботи

№ з/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
11. Комбіновані роботи. Виготовлення виробів за допомогою раніше опанованих технік.
Практична робота.Виготовлення (індивідуальних, парних, групових, колективних) аплікацій до свят.
Учень/учениця:
  • має початкові уявлення про конструювання та моделювання;
  • володіє навичками конструювання найпростіших виробів;
  • вміє конструювати і виготовляти аплікації календарно-обрядових свят;
  • володіє навичками співпраці в парі, групі та колективі.