Екскурсії

№ з/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
12. Екскурсії. Екскурсія до шкільних майстерень, на робочі місця, на виробництво та підприємства, до майстерень з традиційними народними ремеслами.
Ознайомлення з різними видами людської діяльності та професіями, з загальними правилами безпеки життя, обладнанням, організацією праці, готовими виробами.
Учень/учениця:
  • має загальні уявлення про організацією праці;
  • характеризує види діяльності та результати праці;
  • аналізує та узагальнює побачене під час екскурсії.